Actie voorwaarden WebsiteTotaal.nu

E-mail: mail@websitetotaal.nu
Website: www.websitetotaal.nu

De prijs

De prijs van de Black Friday Win Actie betreft een op maat gemaakte website ter waarde van €3500. De prijs is excl. de hosting, software licenties, stock beelden en andere services die WebsiteTotaal.nu aanbied in zijn onderhoudspakketten. Voor deze zaken dient de winnaar een onderhoudspakket af te nemen. Wanneer de winnaar weigert een onderhoudspakket af te nemen komt de prijs te vervallen en kan er een nieuwe winnaar worden aangewezen. Meer informatie over de onderhoudspakketten kunt u hier vinden.

Deelname actie

 • Deelname aan deze actie is kosteloos en staat open voor iedereen
 • Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden, en de algemene voorwaarden van WebsiteTotaal.nu
 • Deelname vindt plaats wanneer deelnemer het online formulier heeft ingevuld en verzonden van de betreffende win actie. De volgende punten zijn daarnaast ook van toepassing:
  • Eenmalige deelname per persoon.
  • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • De looptijd van de actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op de pagina van de win actie.
 • WebsiteTotaal.nu is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • Facebook, Instagram of enig ander social media platform heeft op geen enkele manier iets te maken met de actie. Zij zijn derhalve niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enige gevolgen.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen partijen.
 • Wanneer een deelnemer meedoet met een win actie geeft de deelnemer ook akkoord voor het ontvangen van de nieuwsbrief van WebsiteTotaal.nu
 • De deelnemer geeft toestemming met eventuele benadering door WebsiteTotaal.nu met toekomstige acties en/of promoties/aanbiedingen.
 • Persoonsgegevens van de winnaar kunnen worden gebruikt voor het verschaffen van de prijs aan de winnaar.
 • Op deze voorwaarden is enkel en uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen enkel te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen.
 • De gedragscode promotionele kansspelen is van toepassing op alle acties.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • De winnaar geeft toestemming om zijn of haar naam te gebruiken in uitingen die verband houden met deze actie.
 • De naam van de winnaar word bekendgemaakt in de nieuwsbrief. De winnaar is zelf verantwoordelijk hierna contact op te nemen met WebsiteTotaal.nu om de prijs te claimen. 
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, kan er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • WebsiteTotaal.nu is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of een geldbedrag.